Projekt:

Branża: NGO

Cel filmu: Edukacja nt. sytuacji w Syrii, działalności PAH oraz możliwości pomocy Syryjczykom.

Making of:

ExplainVisuallyMakingOfWhiteboardAnimationSyria1   Explain Visually Making Of Whiteboard Animation Syria4

ExplainVisually MakingOf Whiteboard Animation Syria3   ExplainVisuallyMakingOfWhiteboardAnimationSyria2   

 

Related Projects